Pośród wielu miast w kraju, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale również na licznych odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjemnym do życia. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.

Pomocne transformacje w mieście.
Co niezłego wypracowano w trakcie niedawnego okresu? Ilość zmian i inwestycji jest spora. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których miasto często korzysta. Dynamiczne akcje w zakresie uzyskiwania dofinansowania sprawiły, że gmina rozwinęła się o nowe węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i ciekawe obiekty konferencyjno – sportowe.

Liczne innowacje nie są widoczne dla typowego Krakusa. Nie znaczy to jednak, że nie funkcjonują. Zwykle ignorujemy fakty, które nie są ściśle z naszymi potrzebami połączone. Statystycznemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w regionie zbyt mało się dzieje. Natomiast Kraków rozwija się z każdym rokiem. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, jakie pomagają krakusom bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto zmienia się również pod kątem opcji rozrywkowych. Moc miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. takie miejsca inspirują gości z innych miast do przyjazdu.
Podejmowane dzięki radnym działania nie obejmują tylko samego środka Krakowa, ale też są związane z pełnym regionem. Dlatego zamiast użalać się tylko zauważyć zmiany w które obrósł Kraków. Jacek Majchrowski prezydent . Kolejne miesiące – o ile będzie możliwość utrzymania tempa rozwoju – umożliwią miastu stać się zachwycającą metropolia.