Pośród wielu miast w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze kultury i akademickim, ale też na licznych odmiennych polach. Staje się obszarem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków naprawdę pnie się w górę. Dobre zmiany w stolicy małopolski. Co godnego pochwały stworzono w przeciągu […]