Współcześnie prowadzenie firmą znacznie częściej jest związane z koniecznością powierzenia części zadań zewnętrznym realizatorom. Dotyczy to zarówno z zagadnieniami codziennymi, jak i z zadaniami perspektywicznymi. Sprawozdania roczne są źródłem niepokoju dla licznych firm. Ponad to nie każda placówka zatrudnia w takim stopniu przeszkolonych członków zespołu doradczego, by profesjonalnie taki raport zinterpretować. Z tego powodu znacznie […]